Oferta

sesja 45 min
180 zł

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Bezpośrednie spotkanie z terapeutą, poprzedzone konsultacjami, mające na celu pogłębioną pracę nad ustalonymi celami. To spotkanie dwóch osób w bezpiecznych warunkach, relacja zbudowana na zaufaniu, szacunku, akceptacji i zrozumieniu. Częstotliwość sesji jest ustalana indywidualnie (średnio 1-2 razy w tygodniu). Czas trwania sesji 45 min.

Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza wizyta)

Pierwsze spotkanie (w praktyce jest ich kilka) mające na celu poznanie specyfiki trudności pacjenta oraz kontekstu ich występowania. Specjalista zadaje wiele pytań – jest to proces wywiadu diagnostycznego, pomagającego zrozumieć sytuację, w której się pacjent znajduje, oraz mającego na celu ustalenie wspólnych celów terapii. To również czas na zadawanie nurtujących pytań, przedstawienia na czym polega terapia i jak wygląda współpraca w ramach sesji. Czas trwania sesji 50-60 min.

sesja 50-60 min
180 zł

sesja 60 min
180 zł

Psychoterapia indywidualna młodzieży od 11 r. ż.​

Sesja w ciągu 24h – czas 60 min. Pierwsza wizyta trwa 50 min. Trening funkcji poznawczych 45-60 min.

Psychoterapia dorosłych on-line

Polecana osobom, które z różnych powodów nie mają możliwości spotkania stacjonarnego z terapeutą. Życie wymusza zmiany i taką właśnie jest terapia on -line za pomocą komunikatorów elektronicznych, które umożliwiają spotkanie w rzeczywistym czasie. Częstotliwość sesji jest ustalana indywidualnie (średnio 1-2 razy w tygodniu). W trakcie sesji należy zadbać o swój komfort –o to, by domownicy, współpracownicy nie wchodzili do pokoju, nie chodzili pod drzwiami. To czas dla tylko dla pacjenta. Czas trwania sesji 45 min.

sesja 45 min
150 zł

sesja 50 min
250 zł

Psychoterapia par

Forma terapii skierowana do par, która daje możliwość każdej ze stron przedstawienia swoich potrzeb, trudności, oczekiwań na wielu poziomach relacji dotyczących: uczuć, komunikacji, granic, finansów, nieporozumień… i wielu różnorodnych, indywidualnych aspektów życia dwojga ludzi. Terapia ma na celu wzajemną poprawę relacji, komunikacji, zrozumienia a także poza słuchaniem siebie – usłyszenia głosu partnera, bez negatywnych emocji. Czas trwania sesji 50 min. (możliwość wydłużenia po indywidualnym ustaleniu z terapeutą – cena zmienia się w zależności od czasu)

Terapia funkcji poznawczych w gabinecie /w domu pacjenta

Terapia skierowana dla osób dorosłych dotkniętych zaburzeniami funkcjonowania poznawczego, a także tych, które chcą zachować jak najdłużej swoją sprawność intelektualną. Konsekwencją uszkodzenia mózgu w przebiegu udaru, urazu lub chorób przewlekłych, które mają wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, może być uszkodzenie funkcji regulujących zachowanie na poziomie odruchowym i świadomym.  Wcześnie rozpoczęta rehabilitacja, zarówno ruchowa, jak i neuropsychologiczna mogą przynieść znaczną poprawę w życiu chorego.

sesja 45 min
180-250 zł

Terapia funkcji poznawczych odgrywa w rehabilitacji poudarowej niezwykle ważną rolę, dotyczy ona m. in. wspierania pamięci, koncentracji, myślenia, orientacji, funkcji językowych i wzrokowo-przestrzennych. W trakcie spotkań są realizowane również spotkania psychoterapeutyczne. Czas trwania sesji 45 min.

sesja 45-60 min
300 zł

Interwencja kryzysowa w ciągu 24h

Skierowana do osób dotkniętych nagłymi, trudnymi przeżyciami, będących w stanie kryzysu. Ma na celu przywrócenie równowagi psychicznej, a także umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami. Istotą interwencji jest zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Czas trwania sesji 45-60 min.

Konsultacja z psychodietetykiem (pierwsza wizyta) wraz z 3 tygodniowym jadłospisem

Ma na celu poznanie trudności pacjenta oraz ogólne rozumienie trudności w obszarze odżywiania. To czas na przeprowadzenie wnikliwego wywiadu żywieniowego i zdrowotnego. Na podstawie zebranych danych obliczymy wskaźnik masy ciała (BMI) i wskaźnik określający typ otyłości WHR. Określimy Twoją podstawową i całkowitą przemianę materii. Założona zostaje kartoteka pomiarów (konsultacje kontrolne). W celu przeprowadzenia dokładnej analizy dotychczasowego sposobu odżywiania na pierwszą wizytę weź ze sobą wypełniony dzienniczek bieżącego spożycia.

sesja 45-60 min
280 zł

Podczas pierwszej wizyty wspólnie omówimy główne założenia indywidualnego programu żywieniowego, ustalimy harmonogram spotkań, koszt diety oraz orientacyjny czas osiągnięcia założonych celów. Cała rozmowa ma charakter poufny i gwarantujemy zachowanie tajemnicy zawodowej. Pierwsza wizyta potrwa ok. 45-60 minut.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

W czasie pierwszego spotkania pragniemy uzyskać jak najwięcej informacji na temat Twojego stylu życia, zdrowia, aktywności fizycznej oraz upodobań kulinarnych. Informacje te posłużą nam do ułożenia programu żywieniowego, który będzie smaczny i prosty w realizacji. W tym celu:

– Na 24 godziny przed wizytą zrezygnuj z intensywnego wysiłku fizycznego.

– W dniu wizyty zrezygnuj z picia kawy i napojów energetyzujących, a na 3 godziny przed wizytą nie pij i nie jedz – da to możliwość przeprowadzenia dokładnej analizy składu ciała.

– Na wizytę ubierz się tak, aby bez problemu odsłonić bose stopy – będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania analizy składu ciała.

– Jeśli masz aktualne wyniki badań, weź je ze sobą na pierwszą wizytę (a także nazwy i dawki przyjmowanych leków oraz suplementów diety).

– Jeśli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonania analizy składu ciała w oparciu o bioimpedancję elektryczną – poinformuj nas o tym!

sesja 30 min
50 zł

Wizyta kontrolna u psychodietetyka

Podczas wizyty zostaną wykonane:

– kontrolne pomiary masy i składu ciała na Analizatorze TANITA BC 1000, ocena postępów wprowadzonych zasad odżywiania

– omówienie i objaśnienie wątpliwości i niejasności związanych z wprowadzonymi zmianami.
Czas trwania sesji 30 min.

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!